OSREDOTOČITI NA TISTO, KAR JE NAJBOLJŠI IZDELEK?
V Roncan tehnološkega centra